Tallers Brosa

S’ha creat la pàgina web de l’empresa des de zero partint del redisseny del logo.

S’ha adaptat una plantilla de WordPress per adaptar-la a les necessitats del projecte i els nous colors corporatius.

L’us de WordPress es degut a la necessitat de publicar regularment informació i consells sobre el seu sector en el blog de la empresa.